ขั้นตอนการ submission บทความผ่านระบบ Thaijo

  1. พิมพ์ www.tci-thaijo.org
  2. เลือกวารสารที่ต้องการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ (ถ้าเลือกวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ดูที่ชื่อ Thai Journal of Public Administration ถ้าเลือกวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ให้ดูที่ชื่อ Journal of Public and Private Management) และคลิก register เพื่อทำการสมัครสมาชิก

3.กรอกข้อมูลเพื่อทำการสมัครสมาชิก โดยในหัวข้อ Register as ให้คลิกเลือกที่ Author: Able to submit items to the journal. และคลิก Register

  1. เข้าสู่ระบบพิมพ์ Username และ Password แล้วคลิกที่ปุ่ม Log in
  2. คลิกที่ Author แล้วคลิกที่ CLICK HERE ในหัวข้อ “Start a new submission” เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Submission 5 ขั้นตอน หรือท่านสามารถคลิกที่ New Submission ในหน้าแรกที่ให้คลิก Author เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Submission 5 ขั้นตอนได้เลย

6.เข้าสู่หน้า STEP 1. STARTING THE SUBMISSION

6.1 หัวข้อ SUBMISSION CHECKLIST ให้คลิกเลือกทุกช่อง เพื่อเป็นการยืนยันว่า บทความของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขการตีพิมพ์

6.2 คลิกที่ Save and continue เพื่อไปยัง Step 2. Uploading and Submission

  1. เข้าสู่หน้า STEP 2. UPLOADING THE SUBMISSION

7.1 หัวข้อ SUBMISSION FILE คลิกที่ Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ upload ซึ่งไฟล์บทความนั้นจะต้องเป็นไฟล์ word

7.2 คลิกที่ Upload เพื่อ Upload ไฟล์

7.3 คลิกที่ Save and continue เพื่อไปยัง Step 3. ENTERING THE SUBMISSION’S METADATA

  1. เข้าสู่หน้า STEP 3. ENTERING THE SUBMISSION’S METADATA

8.1 กรอกข้อมูลตามช่องที่กำหนดให้ครบทุกหัวข้อ ยกเว้นหัวข้อ SUPPORTING AGENCIES ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอก

8.2 หากต้องการเพิ่ม Author ให้คลิกที่ปุ่ม Add Author

8.3 คลิกที่ Save and continue เพื่อไปยัง Step 4. Uploading Supplementary Files

  1. เข้าสู่หน้า STEP4. UPLOADING SUPPLEMENTARY FILES

9.1 หากมีไฟล์ตารางหรือรูปภาพให้ทำการ upload โดยคลิกที่ Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ upload หากไม่มีไฟล์ตารางหรือรูปภาพให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป

9.2 คลิกที่ Save and continue เพื่อไปยัง Step 5. Confirming the Submission

10. เข้าสู่หน้า STEP 5. CONFIRMING THE SUBMISSION คลิกที่ Finish Submission เพื่อยืนยันการ Submission

เสร็จสิ้นกระบวนการ Submission